Skorzystaj z pomocy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jeśli Twoje gospodarstwo rolne boryka się z problemem bakterii chorobotwórczych, atakujących produkcję roślinną i zwierzęcą, ta wiadomość jest dla Ciebie.

Rolnicy, którzy poniosą straty w produkcji na skutek wystąpienia chorób wśród roślin mogą liczyć m. in. na dofinansowanie kosztów ochrony roślin oraz dotację na pokrycie strat związanych ze zniszczeniem zarażonych produktów roslinych. Również w przypadku strat w produkcji zwierzęcej właściciel gospodarstwa rolnego może otrzymać od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odszkodowanie ze środków budżetu państwa za zniszczone z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produkty pochodzenia zwięrzęcego.

Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na stronie internetowej Krajowej Rady Izb Rolniczych: link.