Rozstrzygnięcie konkursu nr 2/2018 dla Partnerów KSOW w województwie podlaskim

Zapraszamy do zapoznania się z listą ocenionych i wybranych do realizacji operacji w ramach konkursu nr 2/2018 dla Partnerów KSOW w województwie podlaskim.

Na podstawie art. 57e ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz § 11 pkt. 9 Regulaminu Konkursu nr 2/2018 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019,  Jednostka Regionalna KSOW w województwie podlaskim ogłasza listę ocenionych
i wybranych do realizacji operacji.

Lista została pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzką Grupę Roboczą ds. KSOW w dniu 19 kwietnia 2018 r. oraz zatwierdzona przez Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 20 kwietnia 2018 r.

Lista dostępna jest [TUTAJ - KLIKNIJ]