„Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku” - zaproszenie na cykl konferencji

Krajowa Rada Izb Rolniczych organizuje 4 konferencje poświęcone reformie wspólnej polityki rolnej po 2020 roku. Jedno ze spotkań odbędzie się w Łomży.

Cykl konferencji adresowany jest przede wszystkim do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli izb rolniczych, samorządów i branżowych związków rolniczych. Ich tematyka będzie skierowana do przedstawicieli środowiska rolniczego - beneficjentów rozwoju obszarów wiejskich.

Zagadnienia, które będą omawiane na spotkaniach, to:

1. Ewolucja WPR – ważniejsze etapy rozwoju WPR,

2. WPR na lata 2014-2020,

3. Przegląd najważniejszych propozycji zmian WPR w perspektywie 2020+.

Konferencja w Łomży odbędzie się 23 października 2017 roku w Kompleksie „Perła” (Al. Piłsudskiego 127).
Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegółowe informacje znaleźć można pod adresem: link.

Operacja realizowana  jest w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych.