OZE – ekologiczna alternatywa dla kopalnych źródeł energii

Departament Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zorganizował wyjazd studyjny do Niemiec dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, zajmujących się problematyką wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych.

W wizycie studyjnej wzięła udział 30 osobowa grupa przedstawicieli LGD. Celem wyjazdu była przede wszystkim wymiana doświadczeń polsko – niemieckich w zakresie wdrażania odnawialnych źródeł energii (OZE) na obszarach wiejskich. Szczególnie istotnym punktem wizyty było przyjrzenie się funkcjonowaniu w praktyce energetyki prosumenckiej, rozproszonej, gminnej oraz spółdzielni energetycznych. Ich zalety zaprezentowane zostały pod kątem korzyści z zastosowania konkretnych technologii OZE, jak i w kontekście zastosowania różnych instrumentów regulacyjnych, współpracy z samorządami i współpracy z sieciami dystrybucyjnymi.

 

Ekologia równa się zysk

Wizyta w Niemczech rozpoczęła się od spotkania dotyczącego projektu badawczego "Inteligentne systemy słoneczne". Sam projekt był realizowany w niemieckich miejscowościach Hof oraz Arzberg, a nakierowany był na produkcję, integrację sieciową i magazynowanie energii odnawialnej. Uczestnicy spotkania wraz z gospodarzami projektu udali się na obszar demonstracyjnym, gdzie z bliska mogli przyjrzeć się różnym wariantom instalacji, natomiast w Rolniczym Centrum Edukacyjnym "Landwirtschaftliche Lehranstalten", zaprezentowano im różnorodne systemy energii odnawialnej oraz systemy magazynowania energii. Kolejnym punktem, przepełnionego innowacyjnymi rozwiązaniami zastosowania OZE programu, była wizyta w siedzibie firmy Glen Dimplex - firmie produkującej pompy ciepła. Członkowie podlaskich Grup Działania złożyli również wizytę w stowarzyszeniu "Christusbruderschaft Selbitz (CCB)" produkującym energię cieplną z biomasy z dystrybucją rurową- ta społeczność protestancka produkuje energię na potrzeby budynków użyteczności publicznej i gospodarstw indywidualnych.

- Tutejsi mieszkańcy założyli spółdzielnię, stworzyli własny projekt i wnieśli własne pomysły. Dziś mają zysk z produkcji i sprzedaży energii do sieci energetycznej - powiedział Martin Kastner, Energievision Frankenwald. – Już na tym przykładzie widać, że odnawialne źródła energii mogą wspomóc rozwój obszarów wiejskich, takich jak Oberfranken czy Podlasie i stworzyć coś pozytywnego. Należy pamiętać, że odnawialne źródła energii są nie tylko ekologiczną alternatywą dla kopalnych nośników energii, lecz są także bardzo ekonomiczne. Ważne jest motywowanie ludzi i wyjaśnianie im zalet takich instalacji - dodał Martin Kastner.

Kolejnym punktem w planie wyjazdowym była pierwsza w Bawarii spółdzielnia produkująca (już od 1996 r.) energię z wiatru o mocy 500 kW, nosząca nazwę "Bürgerwindrad Sellanger". Spółdzielnia ta posiada super nowoczesny park wiatrowy Selbitz, a inicjatywa jej powstania została sfinansowana w ramach kooperatywu - w jej skład wchodzą trzy elektrownie wiatrowe.

- Park jest użytkowany przez inicjatywę obywatelską Bürgerenergiegenossenschaft. Udziały w niej ma ponad 200 osób. Mają oni dwa powody do radości: po pierwsze dysponują dużą ilością prądu wyprodukowanego przy niskiej emisji substancji szkodliwych - 6 mln kWh na instalację rocznie. Po drugie cieszą się z rozsądnego zysku z zainwestowanego kapitału. Udziałowcy otrzymują odsetki w wysokości około 6 proc. rocznie - powiedział Wolfgang Degelmann, przedstawiciel północnej części Bawarii. -Sądzimy, że dzięki energii odnawialnej ludność wiejska ma dziś olbrzymią szansę. Duże miasta jak np. Berlin, Monachium czy Warszawa nigdy nie będą w stanie same zaopatrzyć się w energię z odnawialnych źródeł energii. My na obszarach wiejskich mamy potrzebną powierzchnię, słońce, wodę, wiatr oraz biomasę na polach, a mieszanka tego wszystkiego może dać nadmiar energii, która wystarczy także do zaopatrzenia w energię dużych miast - dodaje Wolfgang Degelmann i zauważa, że do tej pory to mieszkańcy obszarów wiejskich otrzymywali od miast fundusze na rozwój regionalny, ale wkrótce może się to zmienić. - Obszar wiejski może miastom coś dać, a miasta bardzo chętnie wyciągną po to rękę. Rozwój ten wpływa na mieszkańców obszarów wiejskich, na ich poczucie własnej wartości i na jakość przyszłości życia na wsi – tu nie ma wątpliwości.

 

Energooszczędna technologia LED niebawem w Drohiczynie

Podsumowaniem intensywnej wizyty w Niemczech było spotkanie w Delsana GmbH & Co. KG - innowacyjnej firmie produkującej oświetlenie uliczne oraz światła do budynków, a w swojej produkcji bazującej na energooszczędnej technologii LED. Zastosowane tam rozwiązania mogą być już wkrótce bardzo przydatne gminie Drohiczyn, która planuje podobną instalację u siebie.

- Gmina Drohiczyn zrealizowała już jeden wniosek z zakresu odnawialnych źródeł energii "Słoneczna Gmina Drohiczyn". Obecnie otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach RPOWP na kolejne przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii, nasze nowe projekty to  "Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis" oraz "Słoneczna Gmina Drohiczyn II" [montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych dla mieszkańców – red.] - powiedział Radosław Konobrocki, przedstawiciel gminy Drohiczyn, który uczestniczył w wyjeździe studyjnym. - Zdobyta wiedza i podpatrzone rozwiązania, które sprawdziły się w Niemczech będą mogły być wdrożone w czasie wdrażania projektów na terenie gminy Drohiczyn.

Uczestnicy wizyty studyjnej jadąc do Niemiec, mieli różne oczekiwania, część z nich liczyła na podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie OZE i ich zastosowania w rolnictwie, inni chcieli nawiązać współpracę z partnerami z zachodu.  

- Osiągnęliśmy dwa cele, na których szczególnie nam zależało. Po pierwsze nawiązaliśmy współpracę z Fundacją EuroNature, z którą teraz będziemy współpracować. Po drugie pogłębiliśmy naszą wiedzę teoretyczną o praktykę i doświadczenie – powiedziała Maria Misierewicz, kierownik biura Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Kraina Mlekiem Płynąca”. - Wprawdzie energii wiatrowej na naszych terenach pozyskiwać nie będziemy, ale fotowoltaika jest jak najbardziej w sferze naszych możliwości i planów. Do tej pory posługiwaliśmy się tylko teorią w tym zakresie. Dzięki temu, że mogliśmy pojechać do Niemiec i na własne oczy zobaczyć najnowocześniejsze instalacje oraz porozmawiać o efektach takich rozwiązań, nasza wiedza jest dużo głębsza. Jestem przekonana, że zdobyte doświadczenia i wiedzę praktycznie zastosujemy na naszym terenie.   

Czy wiesz, że m. in. tego typu projekty będą mogły uzyskać finansowane w ramach naboru KSOW? Najbliższy nabór planowany jest na przełomie 2017/ 2018. Zaglądaj na stronę podlaskie.ksow.pl i poznajprow.pl