Nowy wzór formularza wniosku o płatność na operacje typu: "Scalanie gruntów"

Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 562, 624 i 892), ARiMR opracowała wzór formularza wniosku o płatność na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW na lata 2014-2020, który został wprowadzony Zarządzeniem Prezesa ARiMR

Pismo ARiMR - pobierz

 

Poniżej zaktualizowany formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania:

Wniosek o płatność - pobierz plik

Instrukcja wypałniania wniosku o płatność - pobierz plik