Nowe wersje formularzy wniosków o płatność

Nowe wersje wniosków o płatność (4z) dla operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Nowe wersje wniosków dostępne są w repozytorium plików pod linkiem:
https://prow.wrotapodlasia.pl/pl/formularze-wnioskow---leader-192.html