Nabór wniosków - Scalanie Gruntów

Informacja o naborze wniosków na Scalanie Gruntów

ZAKOŃCZONY

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania: Inwestycje w środki trwałe, podziałania: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, operacji typu: Scalanie gruntów, w terminie od dnia 22 kwietnia 2016 roku do dnia 06 maja 2016 roku

Wnioski należy składać w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, mieszczącego się przy ulicy Generała Franciszka Kleeberga 20, 15-691 Białystok, w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00, a w pozostałe dni (wtorek – piątek) od godz. 7:30 do godz. 15:30.
Ostateczny termin naboru projektów upływa 06 maja 2016 roku o godz. 15:30.

Informacje na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielają pracownicy Referatu Wdrażania Projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00, a w pozostałe dni (wtorek – piątek) od godz. 7:30 do godz. 15:30, oraz pod numerem telefonu (85) 66 54 724 lub 725, 723.

Marszałek
Województwa Podlaskiego
Jerzy Leszczyński

 

FORMULARZE [KLIKNIJ]