Miliony na scalenia w powiecie hajnowskim

Blisko 18 milionów złotych trafi do powiatu hajnowskiego na czwarty już projekt scalania gruntów. Tym razem prace przeprowadzone będą na terenie gm. Dubicze Cerkiewne.

- To są dobrze wydane pieniądze na spełnianie marzeń rolników - stwierdził podczas podpisywania umowy na dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, wicemarszałek Stanisław Derehajło. – Dzięki nim można nie tylko uporządkować działki, poszerzyć areały, odtworzyć systemy melioracji, ale także przebudować gminne drogi.

W ramach projektu realizowanego w gminie Dubicze Cerkiewne scalenie obejmuje teren o powierzchni 1958,48 hektara, na które składa się 1729 działek oraz przebudowę 19 km dróg.

- Najtrudniejsze jest dojście do porozumienia z właścicielami tylu działek – podkreśliła Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. – Zwłaszcza jeśli chodzi o zamiany działek, pojawia się tu wiele emocji. Dlatego tak ważna jest tu rola geodety scaleniowego, który ma bezpośredni kontakt z zainteresowanymi.

W województwie podlaskim liderami w prowadzeniu projektów scaleniowych są powiaty hajnowski i siemiatycki.

- To nasz czwarty projekt i będziemy myśleć o następnych – zapowiedział starosta hajnowski Andrzej Skiepko. 

W PROW 2014-2020 na scalenia zostało przeznaczone blisko 30 mln zł. Większość jest już rozdysponowana. Dzięki temu m.in. możliwa jest przebudowa dróg – 190,2 km i budowa nowych  - 23, 4 km.

 

art

wrotapodlasia.pl