Kolejne jedenaście umów na gospodarkę wodno-ściekową już podpisane

31 października marszałek Jerzy Leszczyński i członek zarządu Stefan Krajewski podpisali umowy z kolejnymi jedenastoma beneficjentami na gospodarkę wodno-ściekową w ramach PROW 2014-2020.

Dzięki zaangażowanym negocjacjom Zarządu Województwa Podlaskiego z  Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi udało się pozyskać 3,5 mln €. W miniony wtorek pieniądze zostały przekazane jedenastu samorządom w ramach PROW 2014-2020. Tym samym wartość dofinansowania wszystkich zawartych umów na gospodarkę wodno-ściekową zwiększyła się do ponad 67,5 mln zł.

Zaakceptowane projekty dotyczą budowy bądź przebudowy stacji uzdatniania oraz ujęcia wody. Poniżej znajduje się lista beneficjantów, wraz z wyszczególnioną nazwą projektu oraz kwotą wsparcia:

 • Gmina Rajgród - Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród - 1 991 167,00 zł
 • Gmina Jeleniewo - Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Jeleniewo - 1 871 162,00 zł
 • Gmina Szudziałowo - Przebudowa oczyszczalni i przepompowni ścieków, zakup agregatów prądotwórczych oraz budowa ujęcia wody w Szudziałowie i pompowni wody w Suchyniczach i Zubrzycy Wielkiej, gmina Szudziałowo - 823 790,00 zł
 • Gmina Raczki - Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki - 833 249,00 zł
 • Gmina Trzcianne - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne - 605 747,00 zł
 • Gmina Czyżew  - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w gminie Czyżew - 1 441 238,00 zł
 • Gmina Gródek  - Budowa ujęcia wody, rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek - 1 999 275,00 zł
 • Gmina Rudka - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy - 1 277 629,00 zł
 • Gmina Perlejewo - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Moczydłach – Pszczółkach - 1 575 918,00 zł
 • Gmina Juchnowiec Kościelny - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym wraz z rozbudową kanalizacji  - 1 896 495,00 zł
 • Gmina Zabłudów - Przebudowa i rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w gminie Zabłudów - etap III - 1 614 941,00 zł