Aktualności

 • Informacyjne obowiązki Beneficjenta

  Miniaturka artykułu
  2017-07-12 11:16:31

  Informacja o obowiązkach Beneficjentów, którzy dnia 10 lipca 2017 r. podpisali umowy o dofinansowanie operacji z zakresu Gospodarki wodno-ściekowej

 • Podpisanie umów na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

  Miniaturka artykułu
  2017-07-11 10:29:29

  Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Członek Zarządu Województwa Stefan Krajewski podpisali dziś, 10 lipca 33 umowy z przedstawicielami gmin, których wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „gospodarka wodno-ściekowa” zostały pozytywnie rozpatrzone.

 • Awaria telefonów [AKTUALIZACJA]

  Miniaturka artykułu
  2017-07-04 10:47:38

  Informujemy, że awaria telefonów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego została już usunięta. Wszystkie numery telefonów do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich są już aktywne.

 • Lista operacji "Gospodarka wodno-ściekowa"

  Miniaturka artykułu
  2017-06-28 14:59:30

  Aktualizacja listy operacji na operacje typu „Gospodarka wodno–ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020