Aktualności

 • Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące operacji typu "Gospodarka wodno - ściekowa"

  Miniaturka artykułu
  2016-12-09 10:39:08

  W związku z uruchomieniem I naboru wniosków o dofinansowanie operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zapraszam serdecznie na spotkanie dotyczące zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

 • Projekty grantowe – warto wykorzystać szansę na bezzwrotną dotację

  Miniaturka artykułu
  2016-11-30 10:16:25

  Realizowane przez Lokalne Grupy Działania projekty grantowe to szansa dla podmiotów, które nie mogą skorzystać z funduszy w ramach innych działań. LGD mogą otrzymać pomoc w wysokości maksymalnie 300 tys. zł na pojedynczy projekt grantowy. Operacje grantowe finansowane są w 100 procentach. Zobaczmy zatem, które LGD będą w tej perspektywie finansowej realizowały projekty grantowe.

 • Interpretacje MRiRW

  Miniaturka artykułu
  2016-11-29 13:43:54

  Poniżej zostały zamieszczone interpretacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące pytań dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa"

 • Ogłoszenie o naborze: Gospodarka wodno-ściekowa

  Miniaturka artykułu
  2016-11-23 14:49:36

  Zapraszamy do zapoznania się z informacją o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Nabór dotyczy: Gospodarki wodno-ściekowej.