Aktualności

 • LEADER metoda wspólnego działania

  Miniaturka artykułu
  2017-11-08 08:21:46

  W realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do łowienia postępu i rozwoju na wsi potrzebne są nie tylko takie "sieci" jak KSOW, przynoszące wiedzę, umiejętności, doświadczenie. W ramach PROW są też pieniądze na działania dające konkretnym osobom konkretne szanse rozwoju własnego biznesu czy realizacji własnych działań na rynku. Możemy sobie wyobrazić, że po zdobyciu wiedzy z zakresu "rolniczego handlu detalicznego" (na szkoleniu, konferencji, wyjeździe studyjnym) postanowimy zrealizować nasz plan na biznes. Biznes, który pozwoli nam znaleźć źródło dochodu a przy tym może stworzyć nowej miejsca pracy w regionie.

 • Kolejne jedenaście umów na gospodarkę wodno-ściekową już podpisane

  Miniaturka artykułu
  2017-11-06 14:09:05

  31 października marszałek Jerzy Leszczyński i członek zarządu Stefan Krajewski podpisali umowy z kolejnymi jedenastoma beneficjentami na gospodarkę wodno-ściekową w ramach PROW 2014-2020.

 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”

  Miniaturka artykułu
  2017-11-03 08:24:05

  Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • PROW inwestuje w obszary wiejskie

  Miniaturka artykułu
  2017-11-02 08:04:26

  Dwa najważniejsze obszary działań poprawiających infrastrukturę obszarów wiejskich to budowa, przebudowa i modernizacja dróg lokalnych oraz budowa i przebudowa sieci i obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.