Aktualizacja formularzy dokumentów aplikacyjnych oraz formularzy umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3

Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2 oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 562, 892 i 935 i 1475, ARiMR opracowała wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego PROW na lata 2014-2020

Poniżej zaktualizowane formularze (wersja 2z):

1) Wniosek o przyznanie pomocy (obowiązuje od 15 kwietnia 2019 r.):

  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (*pdf) - pobierz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (*xlsx) - pobierz

 

2) Umowa (obowiązuje od 15 kwietnia 2019 r.):

 

3) Wniosek o płatność (obowiązuje od 16 kwietnia 2019 r.):

  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz
  • Wniosek o płatność (*pdf) - pobierz
  • Wniosek o płatność (*xlsx) - pobierz

 

 

Aktualne formularze dostępne również w zakładce "LEADER"-> "Poddziałanie 19.3..."