Aktualizacja formularza umowy dla operacji typu "Gospodarka wodno - ściekowa"

W związku z wejściem w życie w dniu 23 marca 2019 r. Zarządzenia nr 41/2019 Prezesa ARiMR zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 zamieszczamy nowy wzór formularza umowy wraz z załącznikami

Poniżej formularz umowy wraz z załącznikami:

  • Umowa (.docx)- pobierz
  • Umowa (.pdf) - pobierz
  • Załącznik nr 1 - zestawienie rzeczowo-finansowe - pobierz
  • Załącznik nr 2 - wykaz działek - pobierz
  • Załącznik nr 3 - informacja po realizacji operacji - pobierz
  • Załącznik nr 4 - informacja o podłączonych przyłączach - pobierz
  • Załącznik nr 5 - kary administracyjne przed 22/06/2016 - pobierz
  • Załącznik nr 5a - kary administracyjne po 22/06/2016- pobierz

Aktualne formularze dostępne również w zakładce "Gospodarka wodno-ściekowa"-> "Formularze"